Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/zorgwaaier/www/templates/zorgwaaiernew_20150721/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/zorgwaaier/www/templates/zorgwaaiernew_20150721/html/modules.php on line 39

object378622168

Samenwerkingsverband

De deelnemende praktijken aan Zorgwaaier Drechtsteden werken intensief samen. Zij vormen een samenwerkingsverband van vrijgevestigde praktijken die gezamenlijk een keten van zorg vormen. Alle soorten zorgverlening zijn er in vertegenwoordigd. Van enkelvoudige leermoeilijkheden tot complexe en meervoudige problematiek die ambulant kan worden behandeld.

Van basiszorg en Basis-GGZ tot Specialistische-GZZ. Al deze zorg binnen één samenwerkingsverband voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen en voor volwassenen

Zorgwaaier Drechtsteden verbindt kleine zelfstandige, kostenbewuste praktijken met elkaar. Iedere praktijk zet zijn eigen expertise in en door samen te werken bieden zij een breed pallet aan zorgmogelijkheden met korte verwijzingslijnen en beperkte wachttijden.

Zorgwaaier Drechtsteden staat voor kwaliteit van handelen en kwaliteit van bejegening

Kwaliteit van handelen wordt onderling door de deelnemende praktijken getoetst. Zowel op beleidsniveau als vakinhoudelijk is er regelmatig gezamenlijk overleg. Hierin worden knelpunten en verbetermogelijkheden besproken en doorgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat het voor cliënten duidelijk is hoe de praktijken werken en wat er van verwacht mag worden.

Er wordt onderling op toegezien dat alle praktijken op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en de best werkende behandelmethoden die er in de praktijk worden toegepast. Suggesties van cliënten worden besproken en als verbeterpunten meegenomen in de praktijkvoering. Er zal gebruik gemaakt worden van cliënttevredenheidsonderzoek zodat Zorgwaaier Drechtsteden scherp blijft op signalen van cliënten. De resultaten ervan worden weergegeven op de website.

De kwaliteit van de praktijken wordt gewaarborgd door het wettelijke kader van de wet BIG. Verrichtingen binnen de deelnemende praktijken van Zorgwaaier Drechtsteden worden uitgevoerd door of staan onder directe supervisie van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar. Alle handelingen vallen daarmee onder het tuchtrecht van het tuchtcollege van de gezondheidszorg. Voor de orthopedagoog-generalist geldt de NVO beroepscode die de functie van “tuchtrecht” heeft.

Zorgwaaier Drechtsteden is er voor haar cliënten; u mag verwachten dat behandelaars uitleg geven over de behandeling en vooraf vertellen wat u kunt verwachten. Er wordt op een begrijpelijke manier voorlichting gegeven en vragen worden met geduld beantwoord.

Zorgwaaier Drechtsteden helpt je bij het vinden van de hulp die bij je past.